İnşaat Maliyet Hesaplama

Bir projenin karmaşıklığı ve ölçeği arttıkça, bu genellikle profesyonel bir inşaat yöneticisinin veya mal sahibi temsilcisinin tutulmasını garanti eder., mal sahibinin ve bir bütün olarak projenin çıkarlarını korumak için. Tasarım ekibinin her bir üyesinin elde tutulmasıyla başlayan etkili iletişimi kolaylaştırmak için uyumlu çaba gereklidir. Başarılı bir proje, dahil olan tüm profesyonellerin deneyimli, uygun ve ücretsiz becerilere sahip takım oyuncuları olmasını gerektirir. Gemiye girdikten sonra, projenin vizyonunu ve hedeflerini karşılamak için en iyi çalışmalarını ortaya çıkarmak için koordine edilmeleri ve yönetilmeleri gerekir. Düzenli toplantılara başkanlık etmek, konferans görüşmeleri yapmak ve proje belgelerinin sistematik bir organizasyonu, bir inşaat yöneticisinin projeye verimlilik getirmek ve iletişimi geliştirmek için kullanacağı araçlardan bazılarıdır. Unutmayın, bir projedeki oyuncuların çoğu daha önce hiç birlikte çalışmadı; sadece bu projenin sözleşmeden doğan yükümlülüklerine bağlıdırlar ve daha büyük bir ekibin üyesi olarak en iyi çalışmalarını işbirliği içinde gerçekleştirme konusunda ilham almalıdırlar. Enerji Kimlik Belgesi En iyi projeler, bir veya iki katılımcı tarafından değil, bir bütün olarak en iyi ekipler tarafından oluşturulur.

Teknolojik olarak en gelişmiş projelerde, birçok avantaj sağlayan dijital bir proje modeli oluşturmak için BIM Yapı Bilgi Teknolojisi kullanılabilir. Ancak, BIM koordinasyonu ve faydaları yalnızca ekibinizdeki en az ortak payda kadar iyi olacaktır ve yüklenici ile tüm tasarım profesyonellerinin özel uzmanlığını gerektirir.

İnşaatta iletişim için bir komuta zinciri oluşturun.

Bilgi, dokümantasyon ve kararların girişi ve dağıtımı için açık bir komuta zinciri oluşturmak çok önemlidir. Karmaşık bir proje için, mal sahibinin temsilcisi veya inşaat müdürü genellikle sözleşme, program , bütçe , iş ve risk yönetimi konularında liderliği üstlenirken, mimar tasarımı koordine eder. İnşaat başlamadan çok önce, tasarım veya inşaat 3D İnşaat Modelleme öncesi dönemde çeşitli tasarım disiplinlerinin koordinasyonu gerçekleşir. Projenin temel amaçlarının ve varsayımlarının tanımlandığı bu aşamadadır.

Tasarlananın inşa edilebilir olduğundan ve bütçe ve program İnşaat Maliyet Hesaplama kriterlerini karşıladığından emin olmak için, genellikle inşaat öncesi hizmetler için erken bir genel yüklenici getirmekte ısrar ediyoruz . Bu, özünde, projenin tasarımcıları ile onu inşa edenler arasında önemli bir örtüşme olmasını sağlayan bir iletişim işlevidir. Tasarım toplantılarına katılırken, genel müteahhit, proje hedeflerinin ve beklentilerinin karşılanabilmesini sağlamak için, alternatifler önermek, inşa edilebilirlik hakkında yorum yapmak ve bütçe ve program hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için, ilk kürek yere çarpmadan çok önce, değerli bir hizmet gerçekleştirir.

Güvenin önemi.

Bir projenin başarılı olması için herkesin işbirliği içinde birlikte çalışmaya motive edilmesi gerekir. Mümkün olduğu kadar, ekip üyelerinin projeyi etkileyebilecek olası sorunlar hakkında birbirlerine derhal bilgi vermeleri için bir güven ortamı oluşturulmalıdır. İyi bir inşaat yöneticisi, her bir ekip üyesinin karşılaşabileceği birçok çelişkili gereksinimin moderatörü olarak hizmet eder ve anlaşmazlıklar veya sorular ortaya çıktığında, taraflar arasında bir tampon görevi görür, çözüm amacıyla her birini dikkatle dinler. Basitçe bağımsız mal sahibinin temsilcisinin rolünü ortaya koyarak, birçok konu yanlış anlaşılmalara ve anlaşmazlıklara dönüşmeden önce etkisiz hale getirilebilir.